Homepage UNIZO Zoek
Inlogscherm

Beste voorzitter, secretaris, verantwoordelijke ledenwerving,

U kunt uw dagelijks aanpaste ledenlijst hier raadplegen. Dit doet u door het ingeven van uw lidnummer en postcode.

U kunt in 'real-time' nagaan wie lid is, wie niet, of wie voor de eerste keer. Dat helpt bij uw lokale ledenwervingsinspanningen.

Staan er fouten in de lijst of ontbreken gegevens? Uw adviseur lokale werking past de gegevens aan. U kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen.

Uiteraard gebruikt u deze adressen alleen voor uw eigen UNIZO-werking en geeft u ze niet aan derden. Want klachten bij de privacycommissie over misbruiken kunnen leiden tot boetes.

Ondernemers zijn pas lid wanneer hun ledenbijdrage op de UNIZO-rekening staat. Stort daarom lidgeld dat op uw afdelingsrekening werd gestort, direct door naar uw regio.

U kunt voor al uw vragen over de ledenlijst steeds terecht bij uw adviseur lokale werking.

Download hier het UNIZO-logo en de banner voor uw lokale werking
Bestuurderskrant Juni 2014