Homepage UNIZO Zoek
Nieuw op deze site
Oproep klachten bureaucratie en regeldruk
Inspiratie voor uw activiteiten
Eenvormige regeling voor werfsignalisatie
 
In de kijker
 
Link Youtube filmpje Dit is UNIZO

link:

https://youtu.be/yVk3oKXG20k

Welkomstbrochure

 

De link vindt u hieronder:

https://www.unizo.be/upload/Bestuurdersnet/Welkombrochure.pdf

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers

Heel wat verenigingen doen beroep op vrijwilligers, maar zelden zijn ze op de hoogte van de specifieke wetgeving die geldt ten aanzien van dergelijke vrijwilligers. Daarom geven we hier een kort overzicht van de belangrijkste vragen in verband met het werken met vrijwilligers. (klik hier voor de vrijwilligersovereenkomst FAC)

Je vindt ook een model van een vrijwilligersovereenkomst.(Klik hier voor de vrijwilligersovereenkomst)

 

Zorg dat jullie lokale UNIZO vereniging in orde is voor de GDPR!

Niet alleen ondernemingen maar ook organisaties en verenigingen die gegevens bijhouden moeten voldoen aan de GDPR regels (de vernieuwde Europese privacy-regelgeving).

Lieven Cloots van onze studiedienst heeft voor jullie een handige leidraad geschreven zodat jullie kunnen nagaan waar jullie moeten op letten en welke maatregelen jullie moeten nemen.

klik hier voor de handleiding GDPR voor lokale UNIZO verenigingen

klik hier voor een registratieregister

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen, stuur dan een mailtje naar lieven.cloots@unizo.be

 

Dokumenten GOV-service

* VVSG-onthaalkrant gemeenteraadsleden 2019 (klik hier)

* Steden en gemeenten (klik hier)

* Flyer (klik hier)

* Begeleidende brief (klik hier)

* Flyer Limburg (klik hier)

*begeleidende brief Limburg (klik hier)

 

Gebruik steeds ons partnerlogo

UNIZO werkt nauw samen met drie structurele partners: KBC Bank en Verzekering, Proximus en Liantis.  Zij dragen wezenlijk bij in de werking van UNIZO en zorgen er zo mee voor dat wij een goede dienstverlening kunnen uitbouwen en de belangen van onze leden kunnen verdedigen. En er zijn er ook sponsormiddelen voor de lokale UNIZO verenigingen. In ruil voor deze steun engageren we ons om het partnerlogo - een globaal logo met de drie partners - op alle UNIZO-uitnodigingen te plaatsen. Ook van onze lokale verenigingen. 

Logo Proximus: klik hier

UNIZO Partnerbalk: klik hier

 

  

Unizo LOV - Roerende inkomsten bij feitelijke verenigingen

 

Naar aanleiding van het zomerakkoord van 2017 die uitmondde in de programmawet dd. 25 december 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017) werd de kaaimantaks aangescherpt. De wet bevat daarnaast ook een bepaling die zich specifiek richt op roerende inkomsten die worden verkregen op naam van een feitelijke vereniging. Deze inkomsten worden, onder bepaalde voorwaarden, belastbaar in hoofde van de rijksinwoner die gemachtigd is om de rekening te beheren, alsof hij die inkomsten rechtstreeks zou hebben verkregen. De roerende inkomsten van een feitelijke vereniging zijn in principe belastbaar in hoofde van de leden, indien er geen andere winsten of baten worden behaald door de feitelijke vereniging. De moeilijkheid om de identiteit van de leden te achterhalen wordt met de nieuwe regeling achterhaald omdat men de belasting van de roerende inkomsten nu kan opvragen bij de rekeninghouder. De nieuwe regeling brengt de nodige onzekerheid mee en mogelijk hogere belastingen voor de rekeninghouder. Daarom wordt hieronder een lijst opgesteld met vragen die u kunnen helpen om te bepalen of de regeling van toepassing is en of u beter kiest om onder de rechtspersonenbelasting te ressorteren. Daarnaast worden de voor- en nadelen van de rechtspersonenbelasting opgelijst.

klik hier voor de Checklist

klik hier voor de samenvatting

Bestuurderstools

Klik hier voor goede praktijken van lokale UNIZO Ondernemersverenigingen

Klik hier voor het logo en de banner van uw UNIZO-ondernemersvereniging.

Klik hier voor alle informatie over de verzekering lokale ondernemersvereniging.

Klik hier voor het verzekeringsattest Verenigingsleven.

 

 

AANBOD INFOSESSIES 2019 | Trakteer je leden op een infosessie!

Een goed geïnformeerde ondernemer is er .... Je kent het spreekwoord wel en om jullie te inspireren met welke informatie jullie de ondernemers uit jullie gemeente kunnen helpen, is er het UNIZO actua-aanbod 2019. 

Op bijgevoegde presentatie vinden jullie meer uitleg per thema.

UNIZO Ondernemersvereniging draagt de sprekerskost voor in totaal 60 sessies, verdeeld over de verschillende UNIZO provincies. De toegangsprijzen voor deze sessies bedragen voortaan 20 euro (leden) en 40 euro (niet-leden), waarmee jullie zaal en catering kunnen bekostigen.

Indien jullie interesse hebben voor een sessie, geef dan twee voorsteldata door jullie adviseur

 

This video requires Javascript to be enabled, and requires the Adobe Flash Player.
Download hier het UNIZO-logo en de banner voor uw lokale werking
Bestuurderskrant Juni 2014